"בשביל להימלט מהכלא נתניהו מוכן לעשות הכל"
ינון מגל ובן כספית