"נתניהו יכול היום למלט עצמו מאימת הדין - וזה בראש מעייניו"
ניסים משעל