"לא יכול להיות שבפריים-טיים אומרים דבר כזה"
ינון מגל ובן כספית