"מה יש להרוס במשטרה, המנגנון כבר הרוס"
ינון מגל ובן כספית