"מה יש להרוס במשטרה, המנגנון כבר הרוס"
רון קופמן וינון מגל