ניצולת שואה שטיפלה ב־52 ילדי אומנה נבחרה להשיא משואה
ינון מגל ובן כספית