אסירים סורים בתמורה לגופת החייל זכריה באומל?
אילה חסון