"הדברים לא נאמרו מהתנשאות - אלא כדי להביא ברכה"
אילה חסון