"השנאה לביבי מעבירה אנשים על דעתם"
בן כספית ואריה אלדד