"אני מחכה לשאול אותו למה הוא עשה את זה"
בן כספית ואריה אלדד