"אנחנו לא מחרימים את פניציה, הם מחרימים אותנו"
איפה הכסף