"בלתי סביר שאדם יילך לעבודה ולא יחזור ממנה"
אילה חסון