"זה לא זמן לדאחקות. אנחנו גמורים"
ינון מגל ובן כספית