"למה לאחל לאדם למות? בחיאת, כמה רוע"
מועדון ארוחת הבוקר