אופיר סופר: "יש המעוניינים בסכסוכים במפלגתנו"
הקבינט