"האשימו את ראש אמ"ן ביוהרה, אבל אני לא מסכים עם זה"
הקבינט