"האמירה של שר המשפטים לא הייתה במקומה"
בן כספית ואריה אלדד