"אם זה פשוט, ובכפוף לאישור אשתי אתרום כליה"
רון קופמן וינון מגל