"אם זה פשוט, ובכפוף לאישור אשתי אתרום כליה"
ינון מגל ובן כספית