"המורה הפשיל את מכנסיו מול תלמידות כיתה א'"
אילה חסון