גל הירש על דברי יאיר גולן: מדובר בלשון הרע
אראל סג"ל