"המטרה הייתה להעביר לביבי את המסר: אנחנו צריכים אותך"
הקבינט