"אנחנו נחליף את נתניהו. לא נהיה חלק מממשלתו"
ניסים משעל