"במהלך הדיונים מעודה חייכה לנו מול הפנים"
אילה חסון