"היו בעבר הסתבכויות, אך לא היה משהו שהגיע לממדים האלה"
אילה חסון