"מתייחסים ליהודי התפוצות בזלזול ובהתנשאות. חבל"
ינון מגל ובן כספית