"כולם הבינו שצריך שינוי. גם ליברמן הבין זאת"
הקבינט