"אנחנו יכולים לחטוף בעימות מאיראן אם ארה"ב תתקוף"
ניסים משעל