"הראו לי את הסרטון וקיבלתי זעזוע מוח. עולמי חרב"
אילה חסון