"לא ניצלנו אף מנוף שדרכו היה אפשר להחליף שבויים"
הקבינט