"פרץ בגד בבוחריו, והמהלך נועד כדי לזחול לנתניהו"
ניסים משעל