"אם ברק לא היה רץ, העבודה ומרץ היו רצים יחד"
אילה חסון