"האיראנים לא יודעים עד כמה האמריקנים רציניים"
אראל סג"ל