"ביבי חושש שמפלגה אחת מימין לא תעבור"
ינון מגל ובן כספית