"חוסל האיש החזק ביותר בעולם התחתון הישראלי"
ניסים משעל