"המוטיבציה של הילדים זו הלמידה של החיים"
מיכל דליות