"אני היחיד שיכול לשבת עם ערבים וחרדים ביחד"
ינון מגל ובן כספית