"לבכירים בליכוד קשה לדבר בגלל הדברור הפרוע של רה"מ"
ניסים משעל