"חדר מבצעים משותף לישראל ולמדינות ערב יופעל בעת עימות עם איראן"
ניסים משעל