"המחשבה שיש פתרון קבע ארוך טווח לבעיית עזה היא שגויה"
הקבינט