"איראן מוכה כלכלית ומנסה לתקוף אותנו בשארית כוחותיה"
אילה חסון