"נתניהו עלול לדרדר אותנו למלחמה לצורכי בחירות"
ניסים משעל