"יש איומים והסתה נגדי, לכן הוחלט להצמיד לי מאבטח"
ניסים משעל