"ענבל הייתה ארבע שנים ברחוב - פשוט ריסקו אותנו"
איפה הכסף