"מדיניות הפעולה שלנו בצפון נכונה, ויש להמשיך בה"
הקבינט