דן מרידור מסיר כפפות: "השקר הפך להיות שיטה"
איפה הכסף