שקד על הסרטון של הרב נאמבורג: "קמפיין הסתה מתמשך"
ינון מגל ובן כספית