"אנחנו מספר צעדים מממשלת ארדואן"
ינון מגל ובן כספית