"ברית הגנה תזיק לחופש הפעולה הישראלי"
בן כספית ואריה אלדד