"נתניהו ניסה להביך אותי בכוונה בריאיון איתו"
ניסים משעל