אבישי עברי דרש התנצלות, כספית סרב, הראיון פוצץ
ינון מגל ובן כספית