"גיליתי את אשתי כמו שלא גיליתי ב־30 שנותינו"
ניסים משעל